Za pramenem Bystrého potoka

Jak jsme málem nenašli pramen potoka, aneb zpráva o stavu...

Vladimír Kutlvašr - 12.2.2014

Možná jste se již byli podívat, kde vlastně pramení náš Bystrý potok. Pohled na mapu prozrazuje - pramen není tak daleko, aby tam nebylo možné snadno dojít.

Sobota byla nádherná, teplota dosahovala čtrnácti stupňů, jen několik mráčků na modré obloze - to si procházku vysloveně žádalo. A tak jsme, s Janou, dopoledne vyrazili. Já sbalil své foto-nádobíčko, hůlky do ruky, svačina do batohu na záda a jde se.


Mapa prozrazuje poměrně jednoduchou cestu.

Začíná se, pro nás Bystřany, u restaurace U Toflů, zde začíná žlutá turistická trasa. Místní jsou obeznámeni - žlutá vede mezi baráky pozvolným stoupáním až k rozdestí "U kaštanů": Je to opravdu kousek. A zde je nutné rozhodnutí - vlevo, po břehu a kolem potoka Bystré, nebo dále po žluté. Levá cesta je zajímavá, ale má obtížnější terén, pravá vede stále po vyšlapané cestě.

Vydáváme se pravou alternativou. Pomalu stoupáme z nadmořské výšky cca 580m do nadmořské výšky 780m až na místo, kde se žlutá prudce stáčí doprava a zároveň jsme vystoupali na širokou lesní cestu. Vlevo, kousek pod námi je vidět koryto Bystrého potoka.

Rozhodujeme se jak dál, vody je málo - zmapujeme raději koryto potoka, to nás k pramenu určitě zavede. A tak se vydáváme po kamenitém dně koryta. Vody je skutečně jen trochu a o zurčícím potůčku si můžeme jen zdát. Chtěl jsem pořídit padající vodu na oblých kamenech, vodní víry na hladině v malých tůňkách...no, třeba jindy. Dnes je skutečně málo vody.

Zatím občas zapadáme do velké vrstvy napadaného listí - to je ale zvláštní zima. Nad mámi je ale modré nebe a štíhlé kmeny stromů kolem nás tvoří zváštní, spíše předjarní scenérii.

V jednu chvíli však zpozorním, drápu se pořád vzhůru, dávám pozor na listí a uvolněné kameny a najednou si  uvědomuji, že jaksi chybí ta voda. Potok se ztratil, prostě není. Sucho kolem, sucho pode mnou. Pozorně naslouchám a zdá se mi, že slyším, jak voda kdesi stéká po kamenech. Jsem ale v korytě a žádnou vodu nevidím. Nakonec se věc vysvětlila - voda byla, ale zřejmě hluboko pode mnou, já stál na kamenitém dně potoka a vody je tak málo, že protéká pod vrstvou kamenů a na povrchcu není vůbec vidět.

Děláme několik fotografií z okolí a postupně stoupáme. Za chvíli se opět ztrácíme - žádná voda, a nyní ani žádné zurčení. Ze by potok tekl jinudy a my nejdeme správně? Vytahuji mobil a hledám v mapách - ne, jsme správně stále "v potoku". Před námi opravdu velký a strmý svah s korytem, vymletým tekoucí vodu, ale ne nyní, dnes voda prostě není.

Do takového kopce a ještě bez vody se odmítáme škrábat. Vzali jsme to vpravo do lesa s tím, že jsme asi zabloudili a pro dnešek zřejmě končíme. Ještě kousek nahoru, před námi se zřejmě rýsuje další cesta, tou se můžeme dostat zpět dolů. Ale, když už jsme na cestě, zkouším ještě o několik metrů vystoupat. Po padesáti metrech se mi zdá, že bych měl být někde v místech, kudy by mělo teoreticky procházet suché koryto vlevo pod námi. Spouštím se tedy do zarostlého svazu. Popadané stromy jsou poměrně velkou  překážkou, ale když už jsem zde... Jana zatím kráčí po cestě paralelně se mnou.

Najednou se stromy rozestoupí a v nevelké prohlubni vidím jakousi dřevěnou tabulku - že by jsme byli u cíle? Několik kroků, a je zřejmé - nápis jasně hovoří o pramenu potoka Bystrého.

No, pramen, spíše kapky, z kterých později nakonec potok bude, až posílí o další vodu po cestě.

Volám Janu a děláme nějaké fotky z okolí - jsme přece u dnešního cíle - ne?

Je škoda, že sem nevede nějaká značená stezka. Při návratu na cestu ještě snímám souřadnice, aby bylo možné naši trasu jednoduše zopakovat. Takže, přátelé, od restaurace U Toflů po žluté až na rozcestí U kaštanů, pak stále po žluté nesutále nahoru. Po výstupu na cestu asi 100 m níže v korytu potoka, až k pramenu, nebo dále po žluté po cestě vpravo a první lesní cestou vlevo strmě nahoru. Cesta by vás měla zavést na souřadnice, které odečtete na snímku. Nadmořská výška bude kolem 860m. Při dosažení souřadnicového bodu pak vlevo z cesty dolů a po cca 50-ti metrech máte pramen jako na dlani...

Ale, počkejte si, až bude více vody a pramen skutečně bude pramenem. 

A nakonec si neodpustím ještě jednu fotku z cesty...

Jana a Vladimír