Výroční členská schůze SDH Bystré - 2014

Valná hromada SDH - hodnocení výsledků roku 2013

Vladimír Kutlvašr - 21.1.2014

Leden a k lednu patří i hodnocení uplynulého roku. A tak se hodnotilo - naši hasiči (SDH Bystré) se sešli v sobotu 11.1.2014  v restauraci U Toflů, aby si připomněli úspěchy roku 2013 a provedli personální změny ve vedení....

 


A tak se schůzovalo, stejně, jako v předchozích letech a jak je na Bystrém již zvykem, v restauraci. U Toflů mají k dispozici pořádný sál, který pojme i hromadu našich hasičů, a jejich příznivců. V odpoledních hodinách se začalo kolem restaurace objevovat stále více vozidel a příchozí se vzájemně vítali s přáním k začínajícímu roku 2014.

Nakonec byl sál docela zaplněn - jak by také ne, vždyť u nás, na Bystrém, je hasičem "snad každý". A když k tomu připočteme i hosty, bylo skutečně plno. Listina členů se zaplnila podpisy, je možné zahájit zasedání.

Nejprve všichni uctili památku zesnulých členů SDH a pak se již rozvinul proud informací. Hlavní informační zpráva hodnotila úspěchy našich borců, kteří v soutěži Beskydská liga v roce 2013 obhajovali, a naprosto s úspěchem,  krásné druhé místo. Však byly úspěchy také vidět - na stole, hned vedle renovované hasičské stříkačky, se skvěla řada diplomů a vítězných pohárů. Pro zájemce byla zpracována i přehledná a hlavně detailní souhrnná zpráva, z které bylo jasné, jak skvělé družstvo vlastně u nás máme.

Formality nebyly samozřejmě pominuty a tak byla projednána i finanční zpráva a zhodnocen stav pokladny.

Současný překotný vývoj se také projevil i ve změně vedení SDH. Všichni členové nakonec odcházejícímu starostovi Miroslavovi Hovjackému bouřlivě a ve stoje potleskem, poděkovali za dlouholetou práci. Nastupující starosta SDH, Vlastimil Nohel pak přejímá velení nad bystřanským SDH. A kdo byl ustanoven do uvolněné fukce velitele? Odpovědnost za velení převzal s plnou vážností Ing.Jiří Foldyna Ph.D

Malý dorost - starost o začínající malé hasiče, si pro další období převzaly dvě Lucky. Lucie Nohlová a Lucie Ohneiserová tak "zvedly" velkou výzvu - ono to s malými není až tak jednoduché.

Nové, inovované vedení SDH bylo jednomyslně schváleno a bylo možné pokročit na další, důležitou část odpoledne. Slavnostně se předávaly věrnostní stužky za dvacet, třicet a dokonce za čtyřicet let obětavé práce. Těch stužek bylo celkem pět. Věrnostních medailí za deset let práce pro SDH, bylo předáno také pět.

Na zasedání vystoupili  v rámci diskuze také zástupci sousedních SDH a zástupci "z okresu" a svou zdravici přinesl i zástupce obce. Další část setkání byla již neformální - hostinští přinesli dobré párky na večeři, na plátně se objevily série fotografií ze života hasičů a z jejich úspěšných soutěží. Velký zájem byl o krátké videozáběry ze soutěžních útoků. A tak se diskutovalo a diskutovalo... až do pozdního večera.

Prostě a jednoduše - rok 2013 byl nadmíru úspěšný, a na rok 2014 jsou nastaveny ambiciózní plány a novému vedení SDH Bystré nezbude, než držet palce.

-vl