Volby do zastupitelstva 2014

Volby do zastupitelstva obce Janovice

Vladimír Kutlvašr - 14.10.2014

Když byly poslední zastupitelské volby, psal se rok 2010. To ještě nebyl na světě tento WEB a tak nemohu sáhnout do svého bohatého archivu. Ale nevadí, tenkrát se kroužkovalo, nyní se křížkuje, hlavní obsah - výběr nových zastupitelů - však zůstává.

Volby proběhly ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Nebudu připomínat, že pravidelně máme dvě volební místnosti, to všichni místní znají a ví.


Dveře obou volebních místností se otevírají v pátek ve dvě hodiny odpoledne. Zájem odvolit však hned zpočátku velký není. Voliči se trousí v jednotlivcích, i jako skupinky, většinou rodinné.

Letošní volby jsou zajímavé tím, že jsou svým způsobem hodně, ale hodně složité. O způsobu hlasování jsem se již zmiňoval. Velký hlasovací lístek obsahoval pět volebních stran, každá ze stran nabízela 15 kandidátů. Výběr těch správných kandidátů i stran se dělá zakřížkováním. 

Zároveň s výběrem toho svého kandidáta volí volič i senátora, takže, každý volič obdrží hned dva volební lístky - jeden do zastupitelstva, druhý do senátu.

Největší frmol byl zřejmě v pátek kolem čtvté hodiny, pak se voliči více objevovali večer, kolem sedmé, až deváté hodiny. Sobota měla dvě vlny  zájmu - dopoledne, do cca deseti hodin, další od jedné hodiny. A například v sobotu vyrážela komise z Janovic s přenosnou volební schránkou za deseti voliči do jejich domovů. 

Co bylo zajímavé? Hodně voličů mělo neplatné občanské průkazy!

Volební místnosti se zavřely dvakrát, jednou v pátek ve 22:00 hodin, to se muselo vše pěkně uložit a zapečetit, a v sobotu ve dvě hodiny odpolední, kdy obě komise ukončily první část voleb - sběr volebních lístků.

Ta druhá část však byla o mnoho složitější - každý volební lístek bylo nutné komisionelně zkontrolovat, pak z něj vyčíst informace o výběru. Všichni z komise se soustředili, aby nemuseli opakovat sčítání. Ta tak se stalo, že komise z Bystrého (měla na starost sečíst cca 250 lístků do zastupitelstva), byla hotova kolem sedmé hodiny večerní, ale komise v Janovicích si opravdu dala záležet a výsledky poskytla (převezla do Fýdlantu) až kolem desáté večerní hodiny. 

Oba výsledky ale byly uznány za právoplatné a tak vlastně bylo jedno, kdy jsou předávány, hlavně, že jsou spávné. Jeden vliv to ale mělo - kandidáti stran a jejich příznivci si u internetu museli chvílemi i zoufat, než zjistlili celkový výsledek za celou obec.

Jak volby dopadly - tomu je věnován speciální článek.

A jak skutečně dopadne - kdo bude starosta, místostarosta, radní - a jak vlastně bude nové zastupitelstvo pracovat - na to si musíme nějaký čas počkat.