TJ Sokol Bystré - výroční schůze

Valná hromada zhodnotila rok 2013

Vladimír Kutlvašr - 18.3.2014

TJ Sokol Bystré po zimě oživil svou "Bystřanku", aby zde zhodnotil úspěchy loňského roku. Počasí podobnému zasedání vysloveně přálo, venku mrholilo, a tak se hodilo na chvilku si oddechnout od prvních jarních venkovních prací.

Sešlo se kolem 40 členů a hostů...


Tajemník Sokola - Petr Muroň si na sebe vzal nelehký úkol - shrnout veškeré dění TJ v roce 2013. A nebylo to krátké čtení - výčet událostí byl proložen fotografiemi z jednotlivých akcí. Je zřejmé, že "sokolové" se činí a mají za sebou hodně aktivit.

Radan Garba, jako místopředseda vyzdvihl přínos týmu pod vedením Mariána Uhra, který získal v projektu ThinkBig Nadace O2 finanční podporu a zrealizoval úpravu povrchu fotbalového hřiště. Podrobně jsem o projektu ThinkBig referoval ve speciálním článku. Aktivita a přínos týmu byla oceněna finanční částkou.

Alena Nohlová - ve funkci hospodáře, vyhodnotila pozitivní finanční situaci tělovýchovné jednoty.

V rámci diskuze se nejen hodnotilo, ale i probíraly možnosti dalšího vývoje v roce 2014. Starosta obce Ing. Alois Poloch poděkoval za dosavadní vývoj a přislíbil podporu obce i v roce 2014.

A pak se plynule přešlo k neoficiální části setkání - diskuze spojená s konzumací naprosto výborných koláčků. Nakonec přišly ke slovu i přinesené hudební nástroje... Všichni si zavzpomínali nad starými fotografiemi dnes již hodně staré historie Sokola.

Jednoduše - pěkné odpoledne s hrdým zhodnocením úspěchů roku 2013, propojené s živou diskuzí a okořeněné příjemnou hudbou...


Výroční schůze TJ Sokol Bystré

sokol_valna_2014-107.jpg
sokol_valna_2014-110.jpg
sokol_valna_2014-116.jpg
sokol_valna_2014-126.jpg
sokol_valna_2014-129.jpg
sokol_valna_2014-131.jpg
sokol_valna_2014-135.jpg
sokol_valna_2014-143.jpg
sokol_valna_2014-151.jpg
sokol_valna_2014-159.jpg
sokol_valna_2014-166.jpg
sokol_valna_2014-170.jpg
sokol_valna_2014-178.jpg
sokol_valna_2014-187.jpg
sokol_valna_2014-206.jpg
sokol_valna_2014-214.jpg
sokol_valna_2014-222.jpg
sokol_valna_2014-238.jpg
sokol_valna_2014-292.jpg
sokol_valna_2014-300.jpg
sokol_valna_2014-313.jpg
sokol_valna_2014-350.jpg