Proč jít k urnám volit

Proč jít volit...

Vladimír Kutlvašr - 24.8.2014

Komunální politika se přirozeně netěší takové pozornosti jako ta celostátní a komunální „politici (tedy běžní spoluobčané zpravidla se svým zaměstnáním a osobním životem)“ nás každodenně neoblažují z televizních obrazovek, novin či rozhlasových přijímačů svými jasnými názory a vizemi jak se to v budoucnu změní. Díky tomuto mediálnímu klamu se nám velká politika může jevit důležitější a snad i „bližší“. Skutečnost je ale opačná. Komunální politika a schopnosti zvolených zastupitelů mají značný vliv na kvalitu života v obci, na to, jaké možnosti a příležitosti máme ve svém bezprostředním okolí. A na rozdíl od velké politiky nám skýtá ta komunální rovněž nemalé možnosti, jak toto vše ovlivňovat.

Třeba už jen tím, že se můžeme přímo spolupodílet na rozhodování v komisích při zastupitelstvu (jsou-li však vůbec zřízeny) nebo vystupovat na veřejných jednáních zastupitelů. V místní politice máme také neskonale jednodušší přístup k našim voleným zástupcům, můžeme na jejich činnost lépe vidět. Volby jsou pak jen jednou z příležitostí jak projevit svůj názor. Příležitostí, kterou bychom však neměli podceňovat. Necháme-li volbu volbou, hrozí, že se dobrovolně degradujeme na ty, s nimiž si několika hlasy zvolení jedinci mohou dělat, co se jim zachce. Na komunálním poli platí totiž dvojnásob věta jednoho českého politologa: "politika ponechaná sama sobě, která necítí ani veřejnou podporu, ani veřejnou kontrolu, zvlčí".

Mimo to už způsob hlasování v komunálkách nedovoluje tvrdit, že není z koho vybírat, že jedni jsou za osmnáct a druzí bez dvou za dvacet. Výběr není striktně omezen jen na zaškrtnutí té jedné jediné správné kandidátky. Na volebním lístku můžeme vybírat i napříč jednotlivými kandidátkami. Můžeme tedy preferovat třeba jen takové lidi, které známe, ke kterým máme důvěru anebo kandidáty, kteří se již osvědčili. (Oba způsoby výběru lze též kombinovat.) I to je nespornou výhodou komunálních voleb a dalším důvodem proč se ještě zamyslet při pochybnostech, zda má vůbec smysl jít volit.

Autor těchto řádků rozhodně nechtěl říct: je vaší povinností jít volit. Není. Jen je škoda připravit se o jednu z možností, jak zasáhnout do dění kolem sebe a nenechávat za sebe rozhodovat ostatní.
 

zdroj: neznámý autor