Pořadové číslo strany

Pořadové číslo volební strany

Vladimír Kutlvašr - 25.8.2014

u každých voleb do zastupitelstva je nezbytné stanovit pořadové číslo volební strany. To se děje jednoduše - losováním. Každá strana má možnost dohlédnout na regulérnost losování. osování se provádí pro naši obec na MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, výsledek je pak zveřejněn na vývěsce.

Pro volby 2014 byly vylosovány tyto pořadová čísla stran:

Pořadové číslo také znamená, kde budou umístněni kandidáti na volebním lístku. Volíme jen jedním lístkem, ale o tom příště.