Náš WEB - rekapitulace za rok 2013

WEB www.janovice-bystre.cz ve statistikách

Vladimír Kutlvašr - 3.1.2014

Je leden 2014 a to se vždy rekapitulují různé oblasti lidského činění. Udělám to také. Podíváme se na náš WEB - jak si stojí, jaký je o něj zájem mezi mnoha dalšími WEBy na internetu.

 


 

Nejprve, jak se vlastně dá vyhodnocovat zájem o WEB? To je poměrně jednoduchá otázka, ale o to složitější je odpověď.

V podstatě jde o to, sledovat počet návštěv na stránkách - většinou se to dělá umístěním nějakého prvku na stránku a zaznamenáváním jeho stáhnutí do prohlížeče prohlížejícího. Musí se však ošetřit například opakované stažení (klávesou F5), dlouhodobě otevřená jedna stránka a podobně.

Převážně používaná metodika měření počítá a sleduje:

počet návštěv (visits) - což je návštěvník, rozlišený jednou adresou a cookie (speciální razítko, kterým se rozlišuje konkrétní prohlížeč ve vašem PC) za určitu dobu (většinou 30 minut).

počet shlédnutí (pageviews)  - což je počet shlédnutí, tedy každé zobrazení stránky a to i v případě, kdy návštěvník obnoví prohlíženou stránku.

Těch parametrů je podstatně více - například množství přenesených dat, doba prohlížení stránek a podobně. Každý poskytovatel prostoru pro WEB umožňuje nějakým způsobem sledovat provoz a zájem o WEB. Výsledky různých statistik lze však porovnávat jen přibližně, je to dáno právě ne zcela jednotným pohledem na získávání statistických dat.

Pro WEB www.janovice-bystre.cz jsou k dispozici jak jednoduché statistiky, které jsou online - tedy zobrazují zejména aktuální počet návštěv, a pak statistický nástroj, který zobrazuje s denním zpožděním podstatně více údajů a dokáže je i statisticky připravit do vhodné grafické podoby.

Takže - teorie je za námi, nyní praxe

Statistika on-line

Zde je vidět, že aktuálně si prohlíží WEB stránky osm návštěvníků a také lze získat informaci, jaké stránky si právě pohlížejí.

Na tomto obrázku je již vidět grafické vyjádření za dlouhé časové období - zvolil jsem rok.

Co lze vyčíst - počet denních návštěvníků pomalu vzrůstá a postupně se dostává nad úroveň 400 návštěv/den. Zajímavé jsou také špičky, které se objevují na konci roku 2013. Ty ukazují na velkou kumulaci návštěv v krátkém čase. Detailní analýzou lze najít vazbu mezi špičkami a zveřejněnými články - například KopAtanec, nebo soutěž v bramborovém salátu a podobně.

V dolní části je také uvedeno číslené vyjádření některých položek za zvolené období.

 

Tedy, již tento pohled říká:
- za rok 2013 si alespoň některé stránky WEBu prohlédlo cca 147 tisíc návštěvníků, kteří si prohlédli cca 191 tis. stránek,
- za totéž období WEB zobrazilo na svém prohlížeči cca 44 tis. unikátních návštěvníků,
- průměně si unikátní návštěvník prohlédne 1,3 stránky a věnuje tomu téměř 7 minut.

Statistika poskytovatele:

z těchto statistik lze získat další zajímavé údaje

Graf shrnuje v ročním pohledu dění na WEBu. Je pěkně vidět nárůst počtu unikátních návštěvníků. Zatímco v lednu bylo 665 návštěvníků, v prosinci již 1047 - tedy nárůst o 57% a trend je pozitivní.

Zajímavý je rozdíl počtu zobrazených stránek - v lednu 102 tisíc, v prosinci "jen" 82 tisíc. Tento pokles neodpovídá nárůstu počtu návštěvníků. Vysvětlení je ale jednoduché - v březnu jsem přešel na jiný způsob zobrazování fotogalerií, fotografie jsou uloženy na jiné WEBovské adrese a tudíž nejsou zde zahrnuty.

Detailní pohled na prosinec 2013

Pěkně den po dni je uveden počet návštěv a počet shlédnutých stránek. Tak jako v prvním grafu jsou vidět odchylky počtu návštěv v jednotlivých dnech. Opět se jedná o souvislost se zveřejněnými články - vždy den, až dva po zveřejnění naroste počet návštěv, což je logické.

Pro "šťouraly" - počet zobrazených stránek je nižší než počet zobrazených stránek v druhém grafu článku. Podstaně nižší číslo u této statistiky je dáno ošetřením o tzv."roboty", což jsou návštěvy vyhledávačů, kteří sbírají informace pro své vyhledávání (Google, Seznam, Yahoo a podobně).

Pohled na hodinové využití a zájem o stránky.

Je pěkně vidět, jak narůstá počet shlédnutí v běžném dni. Největší zájem je v odpoledních hodinách a pak později večer. Zajímavé období je kolem oběda - že by prohlížení stránek v polední pauze na oběd?

Denní využití v měsíci

Vybral jsem listopad 2013, který se ukázal jako typický pro celý rok.  Zvýšený zájem v pondělí a velký ve středu odpovídá publikaci nových článků. Publikaci většinou provádím v neděli večer (méně náročný článek) a pak v úterý, nebo ve středu (rozsahem velký článek). O víkendových dnech si zřejmě ke svému PC sednou ti, kteří přes týden WEB nesledují.

Návštěvníci dle zemí původu za prosinec 2013

A nakonec jedna zajímavá tabulka - uvádí, odkud se na stránky přistupuje. Nejen čtenáři z okolí a ČR, ale celý svět se na nás dívá....

Aktivity návštěvníků WEBu nechávám sledovat i prostřednictvím služby TOPlist

Zde jsou k dispozici podobné údaje, ale lze získat i porovnání s jinými, podobnými WEBy. Statistiky jsou přístupné na stránkách provozovatele http://www.toplist.cz/.

Pro zajištění možnosti porovnávání mezi podobnými WEBy jsou stránky rozdělovány do různých kategorií, v kterých je prováděno porovnávání. Tento WEB je vložen do kategorie "Obce, města"

Návštěvy za rok 2013

Grafické vyjádření zájmu o stránky. Graf začíná až v polovině května 2013 - to je dáno mou registrací v tomto termínu u poskytovatele služby. 

Opět - je vidět stoupající zájem, další detaily ukazují podobné výsledky jako statistika předchozí.

Pokud se podíváme do výše uvedené kategorie Obce, města -> celkem je registrováno 1898 obcí a měst. Náš WEB si udržuje 259 místo s průměrem denních návštěv 49,47 (opět, toto číslo nelze přímo porovnávat s výše uvedenými údaji, jedná se o jinou metodiku).

Facebook

Paralelně s www.janovice-bystre.cz  je v provozu i projekt na facebooku na adrese //www.facebook.com/Janovice.Bystre.

Je v povozu od 3.ledna 2013 a dnes tedy slavíme rok provozu!!!

I zde jsou k dispozici statistiky, ty detailněji zobrazují zájmy skupiny lidí o jednotlivé články. Jedná se však jen o skupinu registrovanou na Facebooku a proto výsledky nejsou zcela relevantní a plně vypovídající. Jen namátkou a pro zajímavost - nyní má tento profil 67 fanoušků.

Věková struktura uživatelů je takováto:
ženy: 18-24 let - 21%, 25-34 let  - 22% - tedy 43% návštěvníků jsou ženy 18-34 let
muži:  18-24 let - 15%, 25-34 let  - 9% - tedy 24% návštěvníků jsou muži 18-34 let
a nakonec z toho vyplývá, že většina (67%) jsou mladí lidé.

Toliko suchá fakta a co z toho vyplývá?

Projekt www.janovice-bystre.cz byl založen v srpnu 2012 a nyní je v nepřetržitém provozu již 17 měsíců.
Bylo zveřejněno velké množství článků (2012 - 26 článků, 2013 - 44 článků), zaměřených na Bystré a dění kolem.
Fotografie již ani nepočítám, za rok 2012 to bylo 1347 fotografií, za rok 2013 celkem již cca 3200 zveřejněných fotografií.

Zájem o informace ze stránek neustále vzrůstá (o cca 57% za rok) a to je výborný výsledek a svědčí o tom, že sdílené informace jsou zajímavé a vyhledávané. Naše "Bystré" se dostává do povědomí širšího okolí a to je jen pozitivní. 

Ze statistik lze vypozorovat poměrně stabilní skupinu cca 100 trvalých návštěvníků, kteří stránky pravidelně navštěvují a čtou, či prohlížejí. 

Stránky jsou provozovány jako má soukromá aktivita za občasného přispění týmu přispěvovatelů (přispívá zejména Hanka a Lucka - děkuji), převážná většina fotografií pochází z mého fotoaparátu.

Náklady na provoz stránek - nájem hostingu, provoz stránek a doména byl za období 2012 a většinu roku 2013 uhrazen z rozpočtu Sdružení občanů Bystré (ve výši 979 Kč) - děkuji tímto za podporu.

Jsem rád, že projekt má úspěch, s radostí sleduji stoupající zájem a věřím, že i tato aktivita přispívá nemalou měrou k rozvoji Bystřanů a bystřanska.