Jarmark - novinka Bystrého

Jarmark na Bystrém

Vladimír Kutlvašr 29. 11. 2014

Na Bystrém se dějí různé akce, ale toto zde ještě nebylo - Jarmark. To je výzva, u které je nutné být osobně přítomen. A tak jsem si dlouhodobě rezervoval předpokládaný, a následně potvrzený, oficiální termín a pak se již jen těšil.

Akce proběhla v sobotu dne 15. 11. 2014 v odpoledních a večerních hodinách. Uspořádána byla ve spolupráci restaurace U ToflůTJ SOKOL Bystré SDH Bystré.


Jenže, ono to s tou akcí bylo od počátku podivné. Organizátor moc informací nepouštěl a tak se podařilo vytvořit i trochu toho tajemna. O to víc byli mnozí zvědaví. Ale pátrání se nakonec ukázalo jako částečně úspěšné. Podařilo se mi objevit skupinku pilně trénujících bystřanských mužů, zahlédl jsem krátce i děti, které nacvičovaly zpěv vánočních písní. Kolem mne proběhla informace o poblémech se zajišťováním pódia, na kterém se mělo vystupovat, byl jsem dotazován, zda mám nabity baterie do foťáku a dostatek datového prostoru pro záběry. Prosákla informace o slavnostním rozsvícením vánočního stromku - prostě, indicie ukazovaly na velkou akci.

V sobotu, kolem oběda, jsem zvědavostí nevydržel a při návratu z jakéhosi jednání jsem to vozidlem vzal kolem restaurace. Jaká to změna! Kolem zdi restaurace už stála řada vyzdobených prodejních stánků, vzadu na prostranství před restaurací byl již zaparkován nákladní přívěs, který byl zcela přeměněn v poměrně slušně velké pódium. Chlapi dolaďovali poslední drobnosti, jako například dřevěné zábradlí na pódium a rovnali pěkně do řady zapůjčené lavičky a stolky. Prostě a jednoduše, vše bylo připraveno, Jarmark může začít.


Do zahájení však byla ještě chvíle volna a tak jsem se podíval, co vlastně znamená slovo "jarmark".

Wikipedie u tohoto hesla uvádí:

Výroční trh (německy Jahrmarkt, odtud časté české jarmark) je ekonomicko-společenská akce pořádaná na základě privilegia uděleného panovníkem, který je většinou uděloval při povyšování vesnice na městečko. Trh se konal jednorázově (například kolem Velikonoc), v období, jež stanovovalo dané privilegium. Délka konání trhu dosahovala třeba i jednoho týdne. Trhů se účastnili i obchodníci přijíždějící na něj z větších vzdáleností či nabízející běžně nedostupné zboží (třeba látky, stuhy, pentle potřebné pro dívčí kroje, dále kožišníci, obuvníci, řešetáři a další). Tím se odlišoval od týdenních trhů, které se konaly pravidelně vždy některý den v týdnu (v Hroznové Lhotě to například bylo každé úterý) a nabízelo se na nich spíše zboží denní potřeby (potraviny a podobně).

Větší obchody se na výročním trhu domlouvaly v hospodě a větší, dobře provedené transakce se zde také zapily, čemuž se říkalo litkup či aldamáš.


Přesuňme se na sobotní třetí hodinu odpolední, to jsem již byl na místě Jarmarku a sledoval poslední přípravy. Na pódiu se testovala slyšitelnost mikrofonů, rychle se instalovaly donesené reflektory. První prodejci přinášeli do přidělených stánků své zboží a v tom posledním stánku voněla horká medovina. Tomu jsem prostě nemohl odolat. Bystřanští hasiči zatím zaujali své kontrolní stanoviště na obou stranách průběžné ulice kolem restaurace. I to bylo nutné, dá se předpokládat občasný průjezd vozidel a není žádoucí, aby byl ohrožen byť jediný návštěvník.

Zahájení bylo na čas. Diváci respektovali doporučení z plakátů a WEBu, aby přišli včas, a tak již zpočátku bylo nově vytvořené náměstíčko před restaurací pěkně obsazeno. První startovací slovo měla Pavlína Winklerová, zastupující restauraci. Vyjádřila přání, aby se z této akce stala standardní záležitost a potlesk ji dával za pravdu. 

Pak už si vzal mikrofon hlavní organizátor David Fiedor Marie Muroňová. Uvedli první účinkující a zahájili program Jarmarku. 

A pak už to šlo ráz na ráz. Jana Čapková zahájila program hrou na trubku, Ondra Muroň hrou na klavír, další děti z Bystrého zazpívaly pod vedením svých maminek Andrey Hovjacké a Ivany Dvořákové. Žáci Základní umělecké školy Leoše Janáčka ze třídy Evy Běrské předvedli hned celou řadu vánočních písní. 

Potlesk zazněl i po krátných vystoupeních Magdalény Hrubé, Barbory Hrubé, Nely Nuchalíkové. Michalea Čárková zaujala známou písní "Mě se líbí Bob" , Klára Čapková a Sára Skopalová předvedly své pěvecké výkony, aby je vystřídala trubka v podání Jany Čapkové. Když se přidaly Klára a Sára s melodií "Jak jsi krásné neviňátko", potlesk nebral konce.

Speciální potlesk za odvahu sklidila Maruška Muroňová.

Nastoupili opět žáci základní umělecké školy Leoše Janáčka a "Půlnoční" perfektně vystřihla Veronika Magdoňová. Sólo na buben ředvedl Jáchym Čapek, mimochodem, za bubny nebyl ani moc vidět, ale slyšet - to byl.

Chvilka přestávky a nastoupil vrchol večera - chlapi z Bystrécho + Ája a Ivana. To teprve bylo něco. Nacvičování před vystoupením bylo skutečně znát a tak "melody boys" ukázalo, co v něm vlastně je. Diváci se nahrnuli pod pódium a potleskem, pískáním i zpěvem podporovali výkony na pódiu. Společně jsme vyslechli, ale také společně zapěli, řadu známých melodií a například u písně "Medvídek plyšový" si diváci téměř vyžádali opakování, kdyby nakonec nezazněla známější melodie. Té se ihned všichni chytli a která pak zazněla na prostranství ve skutečně velkém stylu. Prostě, byla to skutečně bezva nálada, bylo zřejmé, že právě zazněla společná myšlenka společné věci. To nebylo vystoupení najatých zpěváků, toto bylo skutečně od srdce a bylo to cítit. Osobně jsem z toho měl velmi dobrý pocit a myslím, že ostatní to vnímali úplně stejně.

Pódium na chvilku osiřelo, byl čas na občerstvení a zahřátí se u zapálených ohňů i popíjením horkého nápoje. 

Volné bylo však jen na chvilku, na pódium vystoupilo známé trio: Břetislav Skotnica, Libor Doležal a Vláďa Mikeska. Ti udrželi zájem diváků a vyplňovali svým výkonem podvečerní náladu. 

Nadešel čas na zdobení vánočního stromečku. Všechny děti byly vyzvány k předání svých ozdob a dárečků na hromadu, z které se postupně odebíraly ozdoby a věsily se na strom. Ti, kteří ozdoby neměli připraveny, mohli navštívit malý sál v restauraci, kde pod vedením Hanky Kutlvašrové mohli z připravených polotovarů svou jednoduchou ozdobu rychle vyrobit. Tma už byla velká a velký strom naproti restaurace se pomalu plnil, všichni netrpělivě čekali na slavnostní rozsvícení.

Za chvilku bylo vše připraveno, bystřanští hasiči uzavřeli cestu a začalo odpočítávání. Děti - co děti, všichni - nahlas odpočítali od deseti do nuly a strom se zahalil do světelného oděvu. A máme tu vánoční čas - nedá se nic dělat Vánoce jsou zde.

Hlavní program byl u konce, diváci postupně obcházeli stánky a ochutnávali připravené dobroty. Mezi lidmi se objevily tácy s vánočním cukrovím, které napekly místní ženy a výbornými koláčky (které jsem ani nestihl ochutnat, jak rychle zmizely).

Speciální ohně z kmene stromů pomalu dohořívaly, rodiče s dětmi odcházeli domů a na místě zůstávali jen ti skalní. Uvědomil jsem si, jak je fajn, že vydrželo pořasí, které nám sice sníh nepřineslo, ale hlavně - nepršelo. Takto bylo zimy tak akorát a bylo to fajn.

No a nakonec? Sluší se poděkovat organizátorům - Davidovi a Marii, Pavlíně, Lukáši a dalšími z restaurace U Toflů, "indiánům" Ivaně a Péťovi za přípravu programu a samozřejmě všem účinkujícím.

No, a aby to bylo kompletní - akce se udála za vydatného přispění Obecního Úřadu Janovice, autodopravy Stanislava Štěpána, instalatérství Davida Fiedora, Jarka a Lukáše Vochalovými, střechy Velčovský, střechy Petr Polák a Petry a Václava Biolkových - Webpress.

Akce to byla velmi povedená. O tom svědčí i zaslechnutý rozhovor jednoho náhodného návštěvníka, který se ptal: "prosím vás, já nestihl začátek, to takhle máte každou sobotu do Vánoc? Rád bych přišel příští týden".
A jsem přesvědčen - to byl "nultý ročník", příští rok se prostě opakovat musí, to je jasné.

A dovětek: v neděli ráno mi trochu zatrnulo, vzpoměl jsem si, že se koná zahájení sportovní ace LysaCup právě u restaurace U Toflů. Ptal jsem se syna, jestli se organizátoři ráno při uklízení vzájemně nemotali se závodníky u startu. Odpovědí byl pohrdavý pohled a věta "táto klid, my to uklidili ještě v noci". Klobouk dolů - naši umí.


 

Vánoční JARMARK na Bystrém