Jak volby 2014 dopadly

Jak volby do zastupitelstva dopadly

12.10.2014

Voliči svůj názor vyjádřili vhozením volebního lístku do urny v rámci voleb ve dnech 10.  a 11. 10.2014. Výsledky byly ihned po dokončení sčítání hlasů dostupné na internetu. Aby jste nemuseli hledat, přináším nejdůležitější informace.

Celková účast na obec Janovice dosáhla čísla 54,87% (v roce 2010 byla účast 59,10%), volební okrsek Janovice dosáhl účast 51,97% (2010 - 57,76%) a volební okrsek Janovice - Bystré 68,46% (2010 - 65,37%). Celkově se tedy snížila účast voličů oproti výsledku v roce 2010, na Bystrém však účast vzrostla.

Jak dopadly strany:

Naši noví zastupitelé:

Nově zvolení zastupitelé se ujímají své funkce okamžikem zvolení. 

Náhradníci jednotlivých stan:

(seznam náhradníků je dlouhý a tak uvádím jen pvní dva z každé strany)

Občanská demokratická strana:   
Fabó Miroslav
Matoušková Vendula

Komunistická strana Čech a Moravy:
Ing. Zdralek Martin
Pavelek Milan

"Za naši obec":
Rečka Čestmír
Plánička Lukáš

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ:
Ing. Poloch Alois
Kostura Vladimír

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva probíhá zpravidla do 15 dnů ode dne ukončení voleb. V roce 2010 proběhlo zasedání 3 týdny po volbách. Na ustavujícím zasedání se zároveň volí starosta, místostarosta, členové rady a zřizuje se finanční a kontrolní výbor.

Aktualizace: zvolený zastupitel - paní Iveta Kociánová odstoupila z funkce člena zastupitelstva obce na vlastní žádost 13. 10.2014 a dne 14.10.2014 vznikl mandát Ing. Aloisovi Polochovi.