Úvodní stránka

Pětiletka v mém pojetí - část třetí a poslední

8. březen 2017

Tento web již nadále není možné provozovat.

Jaký je k tomu důvod? V předchozích dvou pojednáních jsem shrnul statistické informace o svém webu, probral jsem se jeho obsahem a snažil jsem se najít společné vlastnosti článků a poskytovaných informací.

Nyní je na řadě nutné zkonstatování - "každý účet má svého hospodského".

Dlouhých pět let práce, pěkný výsledek, ale... Ono se to nezdá, avšak i dobrovolná činnost něco stojí. Stačí si sednout a začít vyjmenovávat a hlavně sčítat potřebné náklady na provoz takového webu.

Na kolik takový web vlastně přijde?

To není moc složité. Stačí rozložit jednotlivé oblasti na dílčí části a ty vyčíslit. Pro přehled vybírám hlavní položky:

Provoz webu

Zde patří samozřejmě:

 • webhosting - tedy zajištění prostoru pro webovou prezentaci,
 • publikační systém - tedy čím se budou tvořit stránky (mnohdy bývá součástí platby za webhosting),
 • doména 2. řádu (v tomto případě doména www.janovice-bystre.cz).

Tvorba fotografií

Jde zejména o zajištění potřebné techniky:

 • fotoaparát,
 • objektivy,
 • záblesková zařízení,
 • stativy,
 • modifikátory světla,
 • mnoho dalších nezbytných drobností (filtry, obaly, brašny, světelné stativy, držáky, datové karty...).

A také o zajištění provozu této techniky:

 • spotřební materiál typu napájecí baterie,
 • nutné servisní zásahy (opravy poškození techniky, ale i opravy opotřebované techniky),
 • obnova opotřebovaného zařízení.

Ukládání fotografií

Na akcích vzniká velké množství fotografií. Ty je nutné také ukládat. Každá dobrá a kvalitní fotografie patří do archivu. Jenže takových fotografií je ohromné množství - mrkněte se na statistiky webu. Takže množství dat neustále narůstá. Jejich bezpečné uložení není jednoduché a už vůbec ne laciné.

Práce

Tu nepočítám. Web jsem založil, protože jsem chtěl, fotím, protože mne to baví a píšu články, protože to k webu prostě také patří.

Co se s tím vlastně dá dělat?

Celkové roční náklady se vyšplhaly už hodně vysoko. Pokoušel jsem se oslovit různé subjekty, aby mi pomohly, ale podařilo se mi získat a  pokrýt jen náklady na ukládání fotografií za část z těch pěti let a část nákladů na provoz domény, ale to je jen malý podíl celkových nákladů.

Takže mi nezbývá, než takovou činnost jednoduše zastavit.

Doména janovice-bystre.cz je uhrazena již jen na omezený čas a po této době o jejím obnovení neuvažuji. Data, články a fotografie samozřejmě uložím do svého archivu - přece jen, je to mé "dítě" a nechal jsem na něm hromadu hodin.

A fotografování? To samozřejmě zůstane, ale jen v rámci mých zájmů a potřeb.

Pokud kdokoliv z vás budete potřebovat pořídit fotografie z akce - jsem připraven pomoci, stačí se ozvat, jistě se dohodneme. Fotografování zůstává mou vášní a koníčkem, jen nemám na to, vykonávat tuto činnost zcela zdarma.

Doufám, že to pochopíte.

A nakonec?

Samozřejmě bych rád poděkoval všem, kteří mi drželi palce po celou dobu trvání tohoto webu. Je velmi příjemné sledovat, jak se vyvíjí návštěvnost a že například předevčírem zde bylo 718 návštěvníků (statistika publikačního systému hostedit).

Poděkování také patří i všem spolupracujícím a konstruktivním kritikům - tedy všem, kteří přispěli jak svým příspěvkem, fotografií, nebo dobrou radou. Ne všechny texty jsou moje a stejně tak zde najdete fotografie i z jiného, než mého fotoaparátu.

Samostatné poděkování patří také Janě, mé manželce, která po dlouhých pět let byla pozitivním kritikem.

A samozřejmě děkuji i SDH Bystré, TJ SOKOL Bystré a Spolku občanů Bystré za finanční pomoc.

Vladimír

Pětiletka v mém pojetí - část druhá

1. 3. 2017

V minulém dílu jsem se pokusil zhodnotit tento web, trochu poodhalit statitiky o návštěvnících a vypíchnout některé informace. Nyní se pokusím pokračovat a zaměřím se spíše na obsah jako takový.

Nejdříve trochu teorie

Jaké články vlastně obsahuje tento web? Jsou to shluky nahodilých fotografií, nebo jejich seriály? Podle mého se jedná o reportáž na pomezí dokumentu. Zní to složitě, ale nejprve si řekněme, co to vlastně reportáž a dokument je. Reportáž, dle slovníku naučného, je publicistický útvar, jehož základem je živé vylíčení skutečné události na základě autorova očitého svědectví slovem, obrazem nebo i obojím současně. Dokument či dokumentace je soustavné shromažďování dat a zpracovávání tématu. Takže reportáž je možné udělat z požáru, sportovního klání, divadelního představení či jiné akce a jedná se vlastně o záznam dané události. Dokument je záležitostí většinou dlouhodobější, kdy se snažíme zaznamenat stav věcí. Dokument by se dal chrakterizovat i jako "dění kolem nás", ve většině případů to nejsou akční záběry, které spíše můžeme vidět u reportáže. Hranice mezi oběma tématy je velice nenápadná a mnohdy se nám stane, že reportáž se změní v dokument.

Co tedy obsahuje tento web.

Výše uvedená definice poměrně přesně vystihuje tento web. Najdeme zde krátké či delší reportáže z akcí konaných na Bystrém či v okolí. Reportáže jsou tvořeny sadou fotografií a obsahují vždy i doprovodné slovo. V prvním a druhém roku života tohoto webu se jednalo o poměrně vyvážené obě složky. Snažil jsem se o slovní popis mého pohledu na dokumentovanou akci, vždy jsem přidával i své postřehy, které nemusely korespondovat s doprovodnou fotografií. Později, v době, kdy mi začal docházet volný čas na přípravu, jsem se začal více soustředit na kvalitu a obsah fotografií, a tak doprovodný text byl poněkud potlačen.

Když se detailně podíváme na sady fotografií, lze vypozorovat i jasný účel vzniku konkrétní fotografie. Vždy jsem se snažil pomocí statické fotografie postupně poskládat dvojrozměrné svědectví o vývoji akce. Najdeme zde jak úvodní fotografie, záběry, popisující některé důležité momenty a detaily, ale také vyvrcholení akce a závěr. Pěkně to lze dokumentovat například na sportovní akci Bystřanský pařez z roku 2014 - dokument v podobě slova a vybraných fotografií a také jen sady fotografií z téže akce. Mou snahou nebylo jen vytvářet kvalitní fotografii, ale poskládat pěkně a logicky fotografie v příběh a přinést následnému  pozorovateli co nejvíce z akce, na které nemohl být, nebo si ji chce zpětně připomenout.

Tento postup - když nad tím přemýšlím - si vyžaduje dobré plánování, odhad dalšího možného vývoje dění na scéně a hodně profesní zdatnosti a zkušenosti. To poslední je velmi důležité. Při focení je nutné umět zvládnout nejen kompozici a zaostření, ale fotograf se musí dostatečně rychle vyrovnat s mnohými nepředvídatelnými překážkami. K tomu samozřejmě patří i kvalitní technika, která poskytne podstatně širší pole působnosti - viz například snímání za deště (poslední Jarmark), nebo za nepříznivých světelných podmínek (noční útoky našich hasiřů v soutěži).

Prostě, reportáž není o jedné - té nejlepší - fotografii, je to o celé sestavě snímků. Nejedná se fotografii perfektně zaostřené květiny s ladícím pozadím, nebo zapadající slunce nad lány zlátnoucího obilí. Jedná se vždy o příběh, v níž jsou jak kvalitní záběry, ale i řada spojujících snímků, bez nichž by ty vybrané snímky nebyly kompletní. Do reportáží charakteru "zachycení místní akce" také přistupuje další specifikum. Sada fotografií by měla, dle mého, být vyvážená a poctivě zobrazovat všechny hlavní a ústřední body každé akce. To je ale velký oříšek, který si vyžaduje mimo jiné i neustálé sledování dění a promyšlenou strategii postupného zachycování dění. Že je to velmi náročné na čas a pozornost snad nemusím ani připomínat.

Většina sad fotografií vznikla právě takto. Není to o tom, že jsem přišel na akci - udělal pár snímků, foťák odložil a věnoval se zábavě. Je to o tom, že jsem se snažil zachytit akci celou tak, abych přinesl kvalitní svědectví i pro toho, kdo na akci vůbec nebyl. Jestli se mi to dařilo, to nechci hodnotit a nechám na čtenáři samotném.

Dlouhodobým skládáním jednotlivých reportáží tak postupně vznikl rozsáhlý dokument, který popisuje společenské dění v malé místní části obce. Dokument, který by si možná zasloužil i zpracování v knižní podobě.

Pro mne těch pět let práce znamenalo hodně. Musel jsem perfektně zvládnout techniku, najít optimální postupy snímání a nastavení jejích důležitých parametrů. Každá další akce byla velkou výzvou a výsledek, když se povede, je pak příjemnou tečkou na závěr.

Poslední díl bude následovat.

Vladimír


Pětiletka v mém pojetí - část první

28. únor 2017

Ano, je to již pět let, co mapuji dění v místní části Janovic – na Bystrém. Na mysli mám časové období od začátku roku 2012 až do konce roku 2016.

Důsledně jsem v tomto časovém rozpětí navštěvoval všechny společenské i sportovní akce, konané na Bystrém se svým fotoaparátem a snažil se dokumentovat dění na akci. Fotoreportáže jsem si samozřejmě nenechával pro sebe, ale ihned po akci byly sady fotografií zveřejňovány na internetu. Nemusím ani připomínat kde - v roce 2012 byla zřízena speciální doména www.janovice-bystre.cz.

Pět let práce, to si zaslouží trochu statistiky, takže, co lze dohledat na tomto webu?

Nejprve články – za dobu pěti let bylo vypracováno mnoho specializovaných článků o konané akci, vždy doplněné o sadu fotografií. V roce 2012 bylo zpracováno a zveřejněno 26 původních článků, v roce 2013 jich bylo již 45, v letech  2015 a 2016 bylo zveřejněno 24 a 21 originálních článků.

A jak to vypadá s fotografiemi?  Tady je to složitější, ale i toto lze zjistit a dopočítat. Dohledal jsem celkem 11.413 ks zveřejněných fotografií. Z praxe vím, že pro jednu kvalitní zveřejnitelnou fotografii je nutné počítat minimálně další čtyři až šest záběrů, které se nakonec nepoužijí. Bylo tedy exponováno (ve velmi hrubém odhadu) kolem sedmdesáti tisíc snímků. Větší akce obsahuje v průměru 90 fotografií. Největší akce jsou pak dokumentovány delší řadou fotografií - například Bystřanský pařez obsahuje 145 fotografií, Výročí 60-ti let SDH Bystré pak 153 fotografií a tak by se dalo pokračovat. Drtivá většina těchto fotografií je z mé dílny. Je to málo, nebo mnoho? 

Sraz Bystřanů 2012

Samostatnou kapitolou této fotografické činnosti je zachycení velké společenské akce „Sraz Bystřanů“, která se konala u nás na Bystrém. Veškeré dění na této akci bylo zachyceno celkem na 686 fotografiích, uspořádaných do třinácti samostatných fotogalerií. Však také velikost celé prezentace zabrala velikost téměř poloviny kapacity běžného DVD. Na dokumentaci této akce se podíleli i další – Lucie Nohlová a Jiří Kutlvašr.
Další srazy Bystřanů – ty, které se nekonaly u nás, jsou zmapovány samozřejmě také, jsou však zahrnuty mezi běžné články webu.

Statistika návštěvnosti webu.

Samozřejmě sleduji počty čtenářů a jejich reakce na zveřejněné informace. Nejvíce sledované a čtené články jsou samozřejmě dokumenty, které se týkají dětí – např. Dětský karneval na Bystrém. Samozřejmě velmi sledované jsou dokumenty popisující velké akce typu: hasičský memoriál , Kop a tanec, ale také předvánoční  Jarmark, letní „Pařez“. Své čtenáře mají i informace o letních společenských akcích – Placky, stavění máje a podobně.

Měsíčně tento web navštíví průměrně tisíc unikátních uživatelů, web má aktuálně 475 konkrétních uživatelů, kteří si obsah prohlédnou alespoň jednou měsíčně.

Zajímavá je věková struktura čtenářů.

24% čtenářů je ve věku 45-54 let,
18% čtenářů má věk v rozpětí 25-34 let,
18% čtenářů je ve věku 55-64 roků,
18% čtenářů má 35-44 let,
téměř 18% čtenářů je v rozpětí 18-24 roků,
a 4% čtenářů starších 65 let.

Ještě rozdělení dle pohlaví – ženy vedou se svými 57%, muží mají obsazen zbytek – tedy 43%.

Zajímavostí je 14% uživatelů, kteří pro prohlížení přistupují ze svého mobilu, nebo tabletu. Toto procento pomalu stoupá – jsme již plně v „mobilní éře“.
Informace jsou čerpány z Google Analytics.

Roční provoz tohoto webu je charakterizován stodvaceti pěti tisíci návštěvami a to není málo (údaje pochází ze statistiky publikačního systému Savana).

Facebook Janovice.Bystré

Tento fb účet je provozován paralelně s webem www.janovice-bystre.cz .
Aktuálně má 182 „lajků“ To se mi líbí a pro zajímavost – upozornění například na zveřejněné fotografie z akce „Dětský karneval na Bystrém“ (zveřejněno 4. 2. 2017) má aktuálně 1.357  oslovených čtenářů.

 

Pokračování článku bude následovat.

Vladimír


Spolek občanů Bystré, z.s. svolává valnou hromadu

25. únor 2017

Předseda Spolku občanů Bystré, z.s. Ladislav Gurecký svolává valnou hromadu členů a příznivců  na pátek 10. března 2017 od 18:00 hodin.
Valná hromada proběhne v restauraci U Toflů.Máte námět na článek z Bystrého?

Neváhejte, uvítám upozornění na akci, tak i fotografie, text...

S článkem pomůžu, upravím, stejně tak i s fotografiemi, každý příspěvek je vítán. Těším se na spolupráci.

Stačí mne kontaktovat.

-vl

Speciální WEB ze Setkání Bystřanů

je překopírován na nové místo - zde na náš WEB.

Stačí kliknout na obrázek.