Dětský karneval 2014

Karneval pro děti na Bystrém

Hana Kutlvašrová - 26.2.2014

Týden uplynul jako voda a měli jsme tady opět neděli. Krásný sluneční den nám rozjasnil okolí, lidé se připravovali na procházky a ti nejmenší na odpolední maškarní karneval, který se konal tradičně v restauraci U Toflů. Dětský karneval pro děti připravil TJ Sokol Bystré a SDH Bystré.

Úderem půl třetí odpoledne se začali scházet první návštěvníci v maskách. V 15 hodin už nebylo v šenku k hnutí.  Čekajících lidí bylo opravdu nad očekávání hodně a do  sálu se přidávaly další stoly. Konečně se všichni dočkali a mohlo se začít.


David coby vodník, se ujal hlavního slova. Společně s dětmi si nechal donést své oblečení od vodních vílHanky, Lucky, Alči, Lucky a Terky. Paráda!  Tak, vodník už své oblečení má, proto nic nebrání tomu, abychom se společně zvěčnili na fotkách smiley. A hlavně vyfotit se musíme, protože při dalších hrách bychom mohli být mokří od „vody“. 

Máme vodníka, víly, ale co nám ještě chybí? No jasně - voda - a s ní i spojené vodní hry. Víly donesly „rybník“ přímo do sálu, vypustily do něho ryby a děti si zahrály „Na rybáře“. Nebylo to vůbec jednoduché, protože „vodní hladina“ byla trošku rozbouřená. Nicméně rybáři byli velice šikovní a všechny ryby se jim podařilo pochytat. Výborně! Máme všechny ryby v bazénku a teď nastává těžší úkol pro starší děti. Kdo najde v bazénku pravé nefalšované ryby, ten získá sladkou odměnu. Úkol byl splněn a už tu máme další hru „ Zbav se kamení ze své strany“. Na jedné straně stála skupinka mladších dětí a na druhé straně děti starší. Děti se měly zbavit všeho kamení ze své strany. Jenže pozor! Mezi skupinkami byla „voda“, která nebyla vůbec přívětivá. Její zákeřnost se projevovala vlnami, vyhazováním kamenů z vody, vyléváním do stran. Nakonec ale vyhrála skupinka starších.

„Vody“ jsme si užili dost, a tak ji víly raději odnesly pryč. Místo ní dětem předvedly, jaké tance se u takového rybníka tančí. Děti se velmi rychle zapojily do společného tančení. Volná zábava se tak mohla rozjet. Sálem zněly dětské písničky, děti dováděly, od víl dostaly krásné balónky, vodník jim zase pouštěl bubliny a všem bylo dobře.

Po volné zábavě přišly na řadu opět hry a soutěže. Hned v první soutěži si mohly děti vyzkoušet svoji zručnost ve stavění komínů z kostek. Obezřetnost byla na místě, nesměl jim spadnout. Vyzkoušeli si to všichni - i ti nejmenší. Jako další následovala hra „Zbav se balónu".

Protože čas pokročil, začalo se pomalu schylovat k tombole. Ale ještě před ní jsme si utvořili jeden velký vláček a jezdili jsme po celém lokále dokola. Mašinkou jsme ukončili první část karnevalu před vytouženou tombolou. Na tombolu se těší prakticky všechny děti. Letošní rok byl výjimečný tím, že tombola byla pro děti překvapením. Byla totiž odhalena až v době, kdy se lístky začaly tahat. Každé dítě, které mělo zakoupeno lístek do tomboly, vyhrálo a mohlo si z několika nabízených „cen“ vybrat. A tak věříme, že děti odcházely spokojené.  

Někteří rodiče po tombole začali s dětmi již odcházet, ale spousta dětí ještě vyčkávala na druhou část programu. Kdo si počkal, ten si ještě mohl zasoutěžit o poukaz na jízdu na koni či získat zvířátko z modelovacích balonků.

Na každém karnevale by neměly chybět „židličky“. Proto jsme ji do programu zařadili také a hned dvakrát. Děti plné očekávání kroužily kolem židlí a čekaly na okamžik zastavení hudby. Nesměl také chybět slalom na tatře, odrážedle nebo koloběžce. Jako novinku jsme zařadili i hru „kufr“, při které proti sobě hráli rodiče versus děti. A v čem měřili své znalosti? No přece v hádání pohádkových postav. Nejprve vítězili rodiče, ale nakonec se karta obrátila ve prospěch dětí. Děti si tak mohly slavnostně přiťuknout dětským šampusem, který dětem věnoval p. Mácha jako sponzorský dar.

Závěrem bych chtěla poděkovat p. Máchovi za sponzorské dary do výher pro děti. Velký dík patří samozřejmě všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách, organizaci a zajištění občerstvení či hudby v průběhu celé akce. Rozzářené dětské oči jsou vlastně tou největší odměnou, pro kterou to rádi všichni děláme.

Doufám, že příští rok se sejdeme zase wink.

-hk