17.zasedání zastupitelstva na Bystrém

17.zasedání zastupitelstva obce Janovice - tentokráte na Bystrém

Vladimír Kutlvašr - 15.6.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce proběhlo tentokráte u nás, na Bystrém. A jako vždy, zasedání proběhlo v zasedací místnosti naší "hasičky". Zastupitelé se sešli těsně před sedmnáctou hodinou odpolední, starosta zahájil zasedání přesně na čas.

Co bylo předmětem jednání? Pravidelná agenda z jednání zastupitelů. Nicméně čtyři body je nutné zmínit.

1. byla předložena, projednána a schválena účetní uzávěrka Obce Janovice za rok 2013,

2. rozhodnuto o realizaci úpravy plochy parkoviště před ZŠ Janovice ve výši cca 1,5 miliónů,

3. schválena první letošní obecně závazná vyhláška O ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností,

4. stanoven počet kandidátů zastupitelstva na další volební období - opět budeme mít 15 zastupitelů...

V posledním bodu zasedání měla možnost veřejnost podat své návrhy, připomínky, nebo podněty. Nikdo se však do diskuze nepřihlásil. Ale vzhledem k tomu, že jsem, mimo své maličkosti, na zasedání napočítal jen čtyři občany, se tomu ani nelze divit.
Je škoda, že nemáme více aktivních občanů. No třeba příště...